Mogelijkheden

Vier velden

Een traject van 6 gesprekken waarin we verkennen waar je nu staat, opdat je beter weet hoe je verder wilt gaan.
Een begin- en eindgesprek, en vier gesprekken waarin ik je begeleid om vanuit vier verschillende perspectieven naar je leven op dit moment te kijken.
Deze perspectieven zijn te karakteriseren als het materiële uiterlijke veld, het energetische vitaliteitsveld, het veld van gevoelens en emoties en het veld waarin je beslissingen neemt en de regie voert over je leven.

levensfasen

Een weg waarin we je leven in zijn verschillende opeenvolgende fasen bekijken. Dit loopt van de zwangerschap van je moeder en je geboorte tot de fase waarin je nu bent aangekomen. Meestal is het vruchtbaar om hiervoor fasen van 7 tot 10 jaar te nemen.
Door naar je te luisteren, je te bevragen en je korte oefeningen aan te bieden krijg je meer zicht op je leven zoals het zich tot nu toe heeft ontvouwd en weet je hoe je verder wilt op je pad.

drieluik

Een eenmalig gesprek van ca 1,5 uur waarbij we een gebeurtenis uit je leven, die je geraakt heeft, nog eens goed bekijken. Dit kan een recente gebeurtenis zijn maar ook een van langer geleden. Door te wisselen van perspectief kan een nieuw zicht op de doorgemaakte gebeurtenis ontstaan.

“Tijdens een anderhalf durend Drieluikgesprek leidde Mieke me door een vervelende periode in mijn leven. Het gesprek schiep afstand tot de frustraties en boosheid die ik nog altijd voelde. Mieke zorgde ervoor dat ik daar ook niet in verviel. Ik kan nu met met een meer afstandelijke blik kijken naar deze periode en begin het langzaam maar zeker achter me te laten.”